fbpx

Call Today for a Free Consultation 

We Are Available 24/7 

Your Trusted Truck Accident Lawyer in New Jersey

NJ xe tải tai nạn luật sư

New Jersey xe tải luật sư tai nạn với hơn $50 + triệu Won cho khách hàng!

New Jersey xe tải luật tai nạn

Nguyên nhân của tai nạn xe tải ở New Jersey

Trong một số trường hợp, các yếu tố không thể kiểm soát như điều kiện thời tiết bất lợi sẽ làm tăng cho một tai nạn xe tải. Nhưng thường xuyên hơn không, những tai nạn này là do sơ suất. Đáng buồn thay, nhiều người trong số những tai nạn có thể tránh được nếu lái xe tải, vận tải công ty, và các nhà sản xuất xe tải đã chăm sóc nhiều hơn.

Nguyên nhân phổ biến của tai nạn xe tải bao gồm:

  • Xe tải kém duy trì
  • Tài xế xe tải được đào tạo đầy đủ
  • Xe tải quá tải
  • Hàng hóa bảo đảm không đúng
  • Xe tải không cân bằng tải
  • Xe tải tài xế mệt mỏi
  • Lái xe Reckless
  • Ma túy và rượu sử dụng bởi các tài xế xe tải
  • Không đầy đủ màn hình ứng viên lái xe tải trước khi thuê họ
  • Phân tâm lái xe
 
Our firm’s experienced personal injury lawyers have the knowledge, skills, and experience necessary to help you achieve a favorable outcome in your claim. When you reach out to our team, we begin by scheduling a free initial consultation to discuss your accident, injuries, and damages. From there, we can help you determine the next best legal step in your situation. With Keith Zaid’s 37+ years of experience, proven record of success, and award-winning counsel on your side, you can rest assured knowing your case is in reliable hands.