fbpx

Gọi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí

Chúng tôi sẵn sàng 24/7

Chính sách bảo mật

Công Ty đang cam kết để bảo vệ sự riêng tư của bạn, và sẽ đối xử với tất cả các thông tin ông cung cấp thông qua những trang Web của công Ty, bao gồm cả đăng ký thông tin, với sự tôn trọng. Các công Ty làm việc siêng năng để đảm bảo rằng nó đã lấy tất cả hành chính thích hợp và các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn trái phép hoặc bất hợp pháp sử dụng thông tin cá nhân, và để ngăn chặn bất kỳ tình cờ mất hoặc phá hủy, hoặc hư hỏng, như thông tin. Các công Ty sẽ không bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho phật tử thứ ba bên ngoại trừ phù hợp với "Chính Sách".

Thu thập thông tin

1. Trang web của Công ty thu thập một số thông tin nhất định về khách truy cập, ngay cả khi họ chưa đăng nhập. Công ty có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn, URL của các Trang web và các trang bạn truy cập (trước, trong và sau khi bạn truy cập vào Trang web của Công ty), thời gian và ngày của những chuyến thăm đó, thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính mà bạn sử dụng và những thông tin khác có thể có sẵn. Ngoài ra, Công ty có thể đặt “cookie” trên máy tính của bạn để nhận ra bạn khi quay lại để cho phép Công ty nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, cũng như thu thập thông tin bổ sung về bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình hoặc sử dụng các phương tiện khác để ngăn cookie được đặt trên máy tính của bạn, nhưng làm như vậy có thể làm giảm chức năng và trải nghiệm duyệt web ít được cá nhân hóa hơn.

2. Công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin bổ sung về bản thân, bao gồm tên của bạn, thông tin liên hệ, tổ chức bạn đến và một số thông tin khác mà Công ty có thể sử dụng để nhận dạng bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin như vậy, bạn có thể không được phép truy cập một số tính năng, nội dung hoặc dịch vụ của Trang web Công ty.

Sử dụng thông tin

1. Công ty sử dụng thông tin mà họ thu thập về bạn để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa các trang web của Công ty theo sở thích của bạn, đồng thời cũng để giúp Công ty lựa chọn nội dung và dịch vụ mà bạn có thể thấy thú vị và hữu ích. Thông tin về nội dung bạn truy cập và các dịch vụ bạn sử dụng có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với thông tin thu thập từ những người dùng khác để giúp The Firm điều chỉnh Trang web của The Firm và các sản phẩm và dịch vụ khác của nó cho phù hợp hơn với nhu cầu và lợi ích của bạn và những người dùng khác.

2. thông tin mà bạn cung cấp cũng có thể được sử dụng như một phần của nỗ lực của công ty để giữ cho bạn thông báo về các sự kiện, và lựa chọn sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Trong một số trường hợp, công ty có thể liên hệ với bạn thông tin từ các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, nhưng công ty sẽ không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba cho các mục đích như vậy. Trong các trường hợp khác, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba theo quy trình phù hợp với việc chia sẻ đó nhưng bạn cố ý bắt đầu.

3. Công ty có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào thu được thông qua Trang web của Công ty cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý thích hợp, nếu luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào yêu cầu.

Chuyển giao thông tin

Theo thời gian, công ty có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn cẩn thận mà The Firm có thể tham gia vào công ty lưu trữ trang web hoặc cung cấp các dịch vụ khác. Công ty sẽ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng thông tin chỉ để cung cấp các dịch vụ được chỉ định, và nếu không để phù hợp với các yêu cầu của chính sách bảo mật này. Trừ khi được cung cấp trong chính sách bảo mật này, công ty sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả tiếp thị.

Dịch vụ bổ sung

Theo thời gian, Công Ty có thể cung cấp dịch vụ cộng thêm thông qua các công Ty trang Web. Trong một số trường hợp các dịch vụ khác có thể thay thế khoản sử dụng (như xác định của Công Ty), và sử dụng dịch vụ như vậy sẽ coi chấp nhận như thế khoản sử dụng. Trừ khi nói như thế về sử dụng này sẽ áp dụng để bổ sung thỏa Thuận này và, trong bối cảnh của bất kỳ xung đột điều khoản thỏa Thuận này sẽ cai trị đối với Các trang Web công Ty, và nội dung dịch vụ trừ chỉ có những dịch vụ đó được bao phủ, và sau đó chỉ tới mức như vậy được bao phủ bằng những điều kiện thay thế.

Thông tin được gửi theo Way của trang web là không an toàn

Bất kỳ thông tin được gửi đến công ty bằng e-mail Internet hoặc thông qua trang web là không an toàn và được thực hiện như vậy trên cơ sở không bí mật. Bất kỳ thông tin bạn gửi công ty qua Internet, hoặc thông qua trang web của công ty hoặc qua email được thực hiện có nguy cơ của riêng bạn.

Gửi thông tin không hình thành một luật sư-mối quan hệ khách hàng

Truyền tải thông tin từ trang web này không tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa bạn và công ty, cũng không phải là dự định làm như vậy. Việc truyền tải trang web, một phần hoặc toàn bộ, và/hoặc bất kỳ thông tin liên lạc với chúng tôi qua e-mail Internet thông qua trang web này không cấu thành hoặc tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa chúng tôi và bất kỳ người nhận.

Hủy đăng ký

Người dùng tìm cách chọn không tham gia nên trả lời bất kỳ thông tin tiếp thị nào với dòng chủ đề ' hủy đăng ký '.

Trang web này sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie", được đặt trên máy tính của bạn, để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh việc bạn sử dụng trang web, biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web cho chúng tôi và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được luật pháp yêu cầu, hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi cũng sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí và nhân khẩu học của Google Analytics và các tính năng liên quan để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về người dùng trang web của chúng tôi và tiếp cận họ với quảng cáo trực tuyến. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn, Tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Google theo cách thức và cho các mục đích được nêu ở trên.

Trang web này có thể sử dụng Google AdWords, tiếp thị lại, quảng cáo Bing, Facebook quảng cáo, đối tượng tùy chỉnh và có khả năng quảng cáo trực tuyến dịch vụ và Tactics

Trang web này sử dụng Google dành nó tiếp thị lại khả năng để quảng cáo trên trang web (bao gồm cả Google) trước đó, truy cập đến trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi để quảng cáo cho du khách trước, những người có thể có hoặc không có hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi trên trang web, ví dụ hỏi một câu hỏi hay yêu cầu một cuộc hẹn. Điều này có thể được trong hình thức một quảng cáo trên Google trang kết quả tìm kiếm hoặc một trang web trong Mạng Hiển thị. Nhà cung cấp thứ ba, bao gồm cả Google dùng để phục vụ quảng cáo dựa trên quá khứ của ai đó đến thăm trang web của chúng tôi. Mọi dữ liệu thu thập sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách và Google của chính sách.

Bạn có thể đặt các tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang tuỳ chọn Google Ad và nếu bạn muốn bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích hoàn toàn bằng cài đặt cookie hoặc vĩnh viễn sử dụng plugin trình duyệt hoặc truy cập vào http://www.google.com/settings/ads

Trên Facebook, người dùng có thể chọn không tham gia việc thu thập và sử dụng thông tin cho nhắm mục tiêu quảng cáo và tìm hiểu thêm atwww.aboutads.info/choices và https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại của bên thứ ba khác và/hoặc các dịch vụ quảng cáo trực tuyến khác như Bing Ads, Facebook, LinkedIN và những người khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng "chức năng thiết bị chéo" của Google để hiển thị quảng cáo cho những người dùng Google đã đăng nhập đã chọn bật Google để liên kết lịch sử duyệt web và ứng dụng của họ với tài khoản Google và sử dụng thông tin đó từ tài khoản Google của họ để cá nhân hóa quảng cáo.

Google Analytics thu thập các số nhận dạng do Google xác thực được liên kết với Tài khoản Google của người dùng (và do đó, thông tin cá nhân). Google Analytics tạm thời kết hợp các số nhận dạng này với dữ liệu Google Analytics của chúng tôi để bạn được hiển thị quảng cáo của các trang web như của chúng tôi, trên các thiết bị khác với thiết bị bạn đã sử dụng khi truy cập trang web của chúng tôi lần đầu. Để tắt tính năng này, bạn có thể làm như vậy bên trong tài khoản google của mình và điều chỉnh cài đặt bảo mật của mình.

Trang web này cũng có thể sử dụng các số "Theo dõi cuộc gọi"

Trang web này cũng có thể theo dõi cuộc gọi điện thoại cho các số điện thoại(s) ghi trên trang web hay số điện thoại được liệt kê trong quảng cáo trên Google Yahoo, Facebook hay nền tảng khác hiển thị của chúng tôi số điện thoại trên quảng cáo. Khi một người làm cho một cuộc gọi đến một cuộc gọi theo dõi số chuẩn kỳ thông tin được chuyển vào bên thứ 3 gọi dịch vụ theo dõi và sẵn sàng để chúng ta. Ngoài ra, thông tin đó là từ khóa sử dụng, các thông tin liên quan đến quảng cáo được nhấp cũng có thể cung cấp cho chúng tôi. Người gọi muốn giảm thiểu những thông tin qua đời để phục vụ có thể ngăn chặn kỳ thông tin trước khi thực hiện các cuộc gọi hoặc có thể thay vì gọi liên hệ với chúng tôi sử dụng các email mẫu yêu cầu của chúng tôi trên trang web.

Nhận xét của khách hàng, chứng thực và ý kiến

Trang web của chúng tôi có thể chứa đánh giá, ý kiến, chứng và phản hồi từ khách hàng của chúng tôi. Bất kỳ một phần hoặc toàn đánh giá xuất hiện trên trang web của chúng tôi thường lấy từ những khách hàng đã đăng những nhận xét công khai trực tuyến hoặc cung cấp thông tin phản hồi riêng cho chúng ta. Đây có thể bao gồm viết bằng lời nói và truyền thông. Nhất ý kiến được hiển thị nguyên văn mặc dù chúng ta có thể sửa đánh máy, hay ngữ pháp lỗi cho dễ đọc hơn, nhưng chúng tôi không làm thay đổi vật chất khía cạnh của họ phản hồi. Chuẩn từ bỏ: mọi tình huống và khách hàng khác nhau, kết quả có thể không phải là điển hình hoặc bảo đảm. Đánh giá mà show ngày hoặc khung thời gian chính xác như thời gian của ngoài trang web của chúng tôi, nhưng thời gian sẽ trôi qua giữa sau đó, và xem bạn của nói xét(s). Cho trang web mà cho phép đăng đánh giá được chỉnh sửa, đó là một chút cơ hội xem xét đã được chỉnh sửa bởi các tác giả sau khi chúng tôi gửi của nói xét. Nếu chúng tôi biết rằng một xét vật chất đã thay đổi sau khi chúng tôi gửi nó trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật nó tuy nhiên, chúng tôi không liên tục theo dõi trực tuyến đánh giá cho chỉnh sửa.

* Chính sách bảo mật của Google và điều khoản áp dụng dịch vụ .