Chọn một luật sư về tai nạn công trường có lẽ là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhưng không nhất thiết phải như vậy vì có một số câu hỏi bạn có thể hỏi luật sư của mình để đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu của bạn. Thông tin về Cherry Hill, NJ có thể xem tại liên kết này.

Bạn Đã Thực Hành Bao Lâu?

Đây là một câu hỏi quan trọng cần hỏi và nên được hỏi trong cuộc họp đầu tiên. Nếu bạn đã từng tham gia vào một vụ tai nạn xây dựng, sẽ có lợi cho bạn khi tìm một luật sư có nhiều kinh nghiệm với tư cách là một luật sư hành nghề. Tuy nhiên, bạn cũng cần xem xét mức độ kinh nghiệm của họ trong việc xử lý các trường hợp liên quan đến tai nạn xây dựng. Một luật sư có hàng chục năm kinh nghiệm hành nghề luật sư nhưng ít kinh nghiệm về các trường hợp tai nạn xây dựng có thể không phù hợp với bạn. Thông tin về lợi ích của việc thuê luật sư tai nạn công trường xây dựng có thể được tìm thấy tại đây.

Cơ cấu phí của bạn là gì?

Các luật sư khác nhau sử dụng các cấu trúc phí khác nhau để tính phí các dịch vụ pháp lý. Một cấu trúc phí phổ biến với luật sư tai nạn xây dựng là dự phòng. Điều này có nghĩa là nếu bạn thua kiện thì không cần thanh toán. Và nếu bạn thắng, luật sư của bạn được hưởng một phần trăm giải quyết của bạn. Bạn có thể ưu tiên cơ cấu phí này hơn cơ cấu phí khác dựa trên tình hình tài chính của mình. Hãy thiết lập điều này sớm để bạn có thể xác định xem khoản thanh toán cho các dịch vụ có phù hợp với tất cả các bên hay không